Öreälvens Kanotcenter startar sin verksamhet i mitten av maj och fortsätter till mitten av september.

Vi har ett 30-tal kanadensare att hyra ut.

Vi erbjuder idag en kanotled på ca 140 km som sträcker sig från Knaften och ner till havet.

Älvens vattenflöde varierar mycket, vilket gör att även förutsättningarna för paddling ändras med vattenståndet. Vissa sträckor kräver kanotbärning.