Etappbeskrivningar

Två avsnitt av älven är lugnflytande och dessa besitter även stora naturvärden. De som avses är Bredselet från Knaftenbron väg 353 söder om Knaften, till Storforsen 10 km uppströms Örträsket. Samt älvsträckan Bjurholm – Agnäs.

Knaften – Örträsk 
40 km, 2-3 dagars paddling.

En sträcka för den mer erfarne paddlaren, som innefattar flera kanotlyft, vattenkraftverk och ogenomfarbara vattenfall.
På slutet åker man över den 6 km långa Örträsksjön.

Kanotbärning: Skanselsforsen ca 300 m, Storforsen ca 600 m.

Örträsk – Bjurholm 
35 km, 1-2 dagar (ca 8 timmar effektiv paddling).

Mellan Örträsk och Bjurholm faller älven 65 meter.
Delvis ganska hårt strömmande vatten, omväxlande med lugnare vatten. Sträckan är paddlingsbar i stort sett hela säsongen.

Rastplatser finns i Malmby, Provåker, Högland och Näslandsforsen

Övernattning finns att tillgå i dom 3 stugorna som finns längs älven. I Ström, Nedre Näslandsforsen och Högland.

Kanotbärning: vid Långforsen ca 2000 m, Näslandsforsen ca 150 m.

Deletapp: Näsmark – Bjurholm
8 km, 1-2 timmar paddling.

Start just nedanför Näslandsforsen i Näsmark. Något strömmande vatten, en del mindre forsar.

Ingen kanotbärning

Bjurholm – Agnäs 
15 km, 1 dag (5-6 timmar).

En lämplig sträcka för alla även nybörjare. Lättpaddlad utan svåra forsar och starka strömdrag, lite strömmande i början.

Flera fina rastplatser finns, b.la på Lagnäset och på Petnäset. Många trevliga sandstränder lämpliga för bad och övernattning. 

Övernattning finns att tillgå i dom 2 stugorna som finns längs älven. I Önskanäs och Balåstranne

Ingen kanotbärning

Deletapp: Bjurholm – Petnäset 
7 km, 2,5 timme (halvvägs till Agnäs)

Lättpaddlad sträcka för alla, lämplig familjesträcka. Lite ström i början men sedan lugn paddling. Rastplats finns nere på stranden och fina stränder för bad och sol.

Ingen kanotbärning

Agnäs – Havet 
47 km, ca 3-4 dagar

En sträcka för den mer erfarne paddlaren, som innefattar många kanotlyft och ogenomfarbara forsar och vattenfall.

 

Kanotbärning: Storforsen ca 400-1000m, Sköljforsen 50m, Sågforsen/Åbroforsen ca 500m, Laxforsen 400m, Bjurforsen 150m, Brattforsen 150m, Långedsforsen 2500m, hundledsforsen 1000m, Håknäsforsen 200m, Per-larsforsen 100m, Grytörforsen ca 100m, Strömsörforsen ca 50m.

Detaljerad etappbeskrivning finns att få.